HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring - oppretting av prisar til kultur, idrett og frivilligheit

Høyring - oppretting av prisar til kultur, idrett og frivilligheit

Utval for Oppvekst, kunnskap og kultur har sendt ut forslag om oppretting av prisar innan kultur, idrett og frivilligheit som ei anerkjenning for verdifull innsats. Saka er no ute på høyring.

Trykk her for vedtak i Utval for oppvekst, kunnskap og kultur 01.09.20 sak 047/20 – «prisar til kultur, idrett og frivilligheit»

Slik kjem du med innspel

Send innspelet ditt på e-post til post@alver.kommune.no

Merk e-posten; «høyring på prisar til kultur, idrett og frivillighet»».

Høyringsfristen er 08. oktober 2020.


Sist oppdatert: 14.09.2020
Publisert: 14.09.2020