HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Lerøy Vest AS, oppdrettssak for Bognøy

Kunngjering - Lerøy Vest AS, oppdrettssak for Bognøy

Bakgrunn

Lerøy Vest AS søkjer om å erstatte stålanlegget med eit framtidsretta anlegg som består av tre stykk 160 meter ringar på rekkje i rammefortøying med 80 x 80 meter ramme. Det vert samtidig søkt om å leggja ein flåte i aust. Det vert elles ingen endringar på lokaliteten.

Saksdokument:

Slik kjem du med innspel:

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn i 4 veker. Frist for merknader er fire veker etter kunngjeringsdato. Innspel og merknader vert å senda til:

Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug,
eller på e-post til: post@alver.kommune.no 


Sist oppdatert: 04.05.2021
Publisert: 04.05.2021