HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarOffentleg høyring og ettersyn framlegg til alkoholpolitisk plan for Alver kommune 2020-2024

Offentleg høyring og ettersyn framlegg til alkoholpolitisk plan for Alver kommune 2020-2024

Utval for helse og omsorg gjorde i møte 10/3 2020 vedtak om å senda alkoholpolitisk plan for Alver 2020-24 ut på høyring.

Høyringsperiode er sett til 6 veker.

Frist for innsending av skriftleg merknad vert då 24.04.2020

Merknader til planforslaget kan sendast til

E-post: post@alver.kommune.no

eller som brev til

Alver kommune
Postboks 4,
5906 Frekhaug.

Høyringsdokumenta finnast her:


Sist oppdatert: 14.09.2020
Publisert: 13.03.2020