Alver ungdomsråd

Om ungdomsrådet

Alver ungdomsråd består av 15 medlemmar og 15 vararepresentantar frå ungdomsskulane, vidaregåande skule-nivå og lag/organisasjonar, i alderen 13 -18 år i Alver kommune.

Møteplan

Her finn du møteplan for Alver Ungdomsråd.

Kontakt Ungdomsrådet

Kontaktperson/sekretær

Robert Lorang Hansen er barn og unge sin representant i planarbeid.

Facebook

Ungdomsrådet har eige Facebook-side, den finn du her: https://www.facebook.com/alverUR/

Ungdomsrådmidlane

Ungdom kan søkje om støtte frå ungdomsrådet til tiltak og aktivitet som kan betre dei unge sitt oppvekstmiljø.

Til dømes:

  • oppstart av aktivitet eller prosjekt
  • innkjøp av utstyr og matriell
  • utvikling/formidling av kunst, kulturprodukjson og scene.

Søknadsfrist er innan ei veke før oppsett møte i ungdomsrådet, møtedatoar hausten 2020 er:

  • 12. oktober
  • 09. november
  • 16. desember

det kan søkjast om inntil kroner 5000,- frå ein aktør. Ved to eller fleire aktørar i samarbeid kan det søkjast om inntil 15.000.

Trykk her for meir informasjon om Ungdomsrådmidlane

Trykk her for å søkje ungdomsrådmidler


Sist oppdatert: 28.11.2023
Publisert: 17.03.2020