HjemInnsyn, politikk og høyringarPolitikkUtvalsleiarar i Alver kommune

Utvalsleiarar i Alver kommune

Utval for næringsutvikling og drift
Levekårsutval
Utval for areal, plan og miljø
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Eldrerådet
Kontrollutval

Sist oppdatert: 24.10.2023
Publisert: 18.03.2020