HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefridtidsordning (SFO) er eit tilbod til:

 • elevar i 1.-4. klasse
 • barn med særlege behov i 1.-7. klasse

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Alver kommune

Nye vedtekter vil gjelda frå 1. august 2020. Fram til nye vedtekter er på plass gjeld ordningane slik dei var før kommunesamanslåinga.

Meland kommune sine vedtekter for SFO

Radøy kommune sine vedtekter for SFO

Lindås kommune sine vedtekter for SFO

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hausten 2020 blir offentleggjort så snart dei nye vedtektene er klare.

Slik søkjer du

 • Ta kontakt med den einskilde skule/SFO om korleis du går fram for å søka, fram til dei nye vedtektene er på plass. 

Kva kostar det?

Tilbod som følgjer skuleruta

Satsar for Alver kommune kjem på plass så snart dei er vedteke av kommunestyre.Ta kontakt med din lokale SFO for nærare informasjon.

Heilårstilbod

Satsar for Alver kommune kjem på plass så snart dei er vedteke av kommunestyre. Ta kontakt med din lokale SFO for nærare informasjon.

Dagsats

Satsar for Alver kommune kjem på plass så snart dei er vedteke av kommunestyre. Ta kontakt med din lokale SFO for nærare informasjon.

Ekstratimar

Satsar for Alver kommune kjem på plass så snart dei er vedteke av kommunestyre. Ta kontakt med din lokale SFO for nærare informasjon.

Gebyr ved for sein henting 

Satsar for Alver kommune kjem på plass så snart dei er vedteke av kommunestyre. Ta kontakt med din lokale SFO for nærare informasjon.

Søskenmoderasjon

Informasjon om søskenmoderasjon for Alver kommune sin SFO kjem på plass så snart dei er vedteke av kommunestyre. Ta kontakt med din lokale SFO for nærare informasjon.

Kva tilbod har skulane?

I dag har skulane i Alver dette SFO-tilbodet. Frå hausten 2020 kan det kome endringar.

SFO-tilbod i 11 månader i året:

 • Alversund barneskule
 • Knarvik barneskule
 • Lindås barneskule
 • Leiknes skule
 • Seim skule
 • Manger skule
 • Sæbø skule
 • Sagstad skule
 • Grasdal skule
 • Vestbygd skule
 • Rossland skule

SFO-tilbod 190 dagar i året:

 • Eikanger skule
 • Kløvheim skule
 • Myking skule
 • Ostereidet barneskule
 • Austebygd skule (i feriar kan elevar ved Austebygd  få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)
 • Hordabø skule (i feriar kan elevar ved Hordabø få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)

I feriar kan du få plass på ein av skulane med tilbod 11 månader i året.

Slik seier du opp plassen

Ta kontakt med den enkelte skule om oppseiing av SFO-plass.

Om tilbodet

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Vi legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Barna får ta ansvar for kvarandre og felles oppgåver.

SFO skal stimulere barn til å bruke og utvikle evner og anlegg og i samabreid med heim og skule, gi dei eit godt gurnnlag til å bli sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

 • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
 • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar
 • Du vel sjølv kor mange timar du ønskjer kvar veke. Skulane har ulike tilbod. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva opningstider SFO har, og kva timetal du kan søkje på.
Vedtektene våre

Her kjem Alver kommune sine vedtekter for SFO når dei er klare.

Kva seier lova?

Kontakt:

Kontaktinformasjon til skulane


Sist oppdatert: 25.02.2020
Publisert: 21.01.2019