HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO) er eit tilbod til:

 • elevar i 1.-4. klasse
 • barn med særlege behov i 1.-7. klasse

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Alver kommune

Nye vedtekter vil gjelda frå 1. august 2020. Fram til nye vedtekter er på plass gjeld ordningane slik dei var før kommunesamanslåinga - med unntak av eitt punkt:

Vi har samordna punktet som oppseiingstid, slik at dette vert likt for alle. Våren 2020 har vi ein månadsoppseiingstid for SFO-plass i Alver kommune.

Meland kommune sine vedtekter for SFO

Radøy kommune sine vedtekter for SFO

Lindås kommune sine vedtekter for SFO

Søknadsfrist

Søknadsfrist til SFO er 1. mai.

Slik søkjer du

Trykk her for søknad, endring av plass eller utmelding av SFO

Kva kostar det?

Fram til 1. august 2020 gjeld betalingssatsane for skulefritidsordninga slik dei var vedteke for 2019 i dei dåverande kommunane Lindås, Meland og Radøy.

Ein betalar for dei timene ein nyttar, også på undervisningsfrie dagar.

Prisar på SFO-plass
  Kroner
Korttidsplass (0 - 6 timar per veke) 1 250,- per månad
Halv plass (7 - 14 timar per veke) 2 550,- per månad
Heil plass (15 timar per veke eller meir) 3 289,- per månad
Dagsats 200,-
Søskenmoderasjon 30% barn nummer 2
50% barn nummer 3 eller fleire
Tillegg  
Matpengar per dag/ månad 30,- per dag
Kjøp av ekstra timar 65,- per time
Gebyr ved for sein henting 263,-

Fakturering skjer 11 gongar per år for barn med tilbod om 11 månader. Juli er betalingsfri månad. Barn som har tilbod om SFO 10 månader, betaler for 10 månader.

Kva tilbod har skulane?

I dag har skulane i Alver dette SFO-tilbodet. Frå hausten 2020 kan det kome endringar.

SFO-tilbod i 11 månader i året:

 • Alversund barneskule
 • Knarvik barneskule
 • Lindås barneskule
 • Leiknes skule
 • Seim skule
 • Manger skule
 • Sæbø skule
 • Sagstad skule
 • Grasdal skule
 • Vestbygd skule
 • Rossland skule

SFO-tilbod 190 dagar i året:

 • Eikanger skule
 • Kløvheim skule
 • Myking skule
 • Ostereidet barneskule
 • Austebygd skule (i feriar kan elevar ved Austebygd  få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)
 • Hordabø skule (i feriar kan elevar ved Hordabø få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)

I feriar kan du få plass på ein av skulane med tilbod 11 månader i året.

Slik seier du opp plassen

Ta kontakt med den enkelte skule om oppseiing av SFO-plass.

Det er ein månads oppseiingstid.

Om tilbodet

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Vi legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Barna får ta ansvar for kvarandre og felles oppgåver.

SFO skal stimulere barn til å bruke og utvikle evner og anlegg og i samarbeid med heim og skule, gi dei eit godt grunnlag til å bli sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

 • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
 • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar
 • Du vel sjølv kor mange timar du ønskjer kvar veke. Skulane har ulike tilbod. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva opningstider SFO har, og kva timetal du kan søkje på.
Vedtektene våre

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Alver kommune

Kva seier lova?

Kontakt:

Kontaktinformasjon til skulane


Sist oppdatert: 04.08.2020
Publisert: 21.01.2019