HjemSkule og utdanningSkulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Eilen Korneliussen

Kari Linn Hesjedal 

eilen.korneliussen@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

47 46 11 37


45 35 53 11

Austebygd skule Monica Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Danielsen ungdomsskule

Margrethe Sivertsen

margrethe.sivertsen@alver.kommune.no

40 81 46 59

Eikanger skule  Eilen Korneliussen eilen.korneliussen@alver.kommune.no 47 46 11 37
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Hordabø skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no

95 06 50 80

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.helen.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukas@alver.kommune.no

91 64 94 08

45 25 02 51

Leiknes skule  Eilen Korneliussen eilen.korneliussen@alver.kommune.no 47 46 11 37
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 45 35 53 11
Lindås ungdomsskule  Elise Vogt Engeland elise.vogt.engeland@alver.kommune.no  
Manger skule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

40 90 89 27

40 81 55 49

Myking skule  Margrethe Sivertsen margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  40 81 55 49
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  40 91 08 90
Radøy ungdomsskule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Rossland barneskule Jannike Sætre  jannike.setre@alver.kommune.no  48 48 08 25
Rossland ungdomsskule  Jannike Sætre jannike.setre@alver.kommune.no 48 48 08 25
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Emilie Sundt

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

emilie.ulvevadet.sundt@alver.kommune.no

56171320

45 34 31 60

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90 
Skodvin montessori skule Emilie Sundt emilie.ulvevadet.sundt@alver.kommune.no 45 34 31 60
Sæbø skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

40 81 55 49

Helsestasjon for ungdom

Opningstider:

Knarvik, 3.etasje i helsehuset: Onsdagar kl. 15.30 - kl 18.30
Frekhaug: Tysdagar kl. 14.30 - 16.30

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit gratis tilbod for deg mellom 13-23 år. På helsestasjonen for ungdom kan du få hjelp og råd frå helsesjukepleiar og lege (på Frekhaug møter ein helsesjukepleiar, og i Knarvik møter ein helsesjukepleiar og lege). Dei som jobbar der har teieplikt. Du treng ikkje bestille time eller ha avtale for å snakke med helsesjukepleiar eller anna helsepersonell på HFU. Det er berre å møte opp, men du må ikkje ha forkjølelsessymptom. Du treng ikkje tillatelse frå foreldra dine for å kontakte HFU.

Meir informasjon om HFU finn du på Helsestasjon for ungdom (HFU) - helsenorge.no

Kva kan du få hjelp til?

 • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
 • Spørsmål i samband med seksualitet
 • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
 • Eteforstyrringar
 • Problem i forhold til rus
 • Rettleiing i samband med graviditet
 • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
 • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
 • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
 • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Kvar heldt vi til?

 • Frekhaug: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug. (Kommunehuset på Frekhaug, inngang mot Rema 1000).
 • Knarvik: Helsehuset, Kvassnesvegen 40, 3. etasje.

Sist oppdatert: 08.09.2022
Publisert: 07.06.2018