HeimSkule og utdanningSkulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Jannicke Erichsen

Margrethe Sivertsen 

jannicke.erichsen@alver.kommune.no

margrete.sivertsen@alver.kommune.no

950 65 080


408 14 659

Austebygd skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Danielsen ungdomsskule

Charlotte Lunner

Kjersti Soldal

charlotte.lunner@alver.kommune.no

kjersti.soldal@alver.kommune.no

414 52 504

409 08 928

Eikanger skule  Margrethe Sivertsen margrete.sivertsen@alver.kommune.no 408 14 659
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.skjelanger@alver.kommune.no  409 08 927
Hordabø skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Kløvheim skule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no  950 99 045
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrete.sivertsen@alver.kommune.no  408 14 659 
Knarvik ungdomsskule 

Christin Brunborg

Sissel Hatlevik 

christin.brunborg@alver.kommune.no


sissel.hatlevik@alver.kommune.no
 

474 61 137

 

916 49 408

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukaas@alver.kommune.no

916 49 408

408 14 686

Leiknes skule  Christin Brunborg  christin.brunborg@alver.kommune.no  474 61 137
Lindås barneskule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no   950 99 045
Lindås ungdomsskule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no   950 99 045
Manger skule Henriette Sundfjord  henriette.sundfjord@alver.kommune.no  409 07 645 
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

409 08 927

408 15 549

Myking skule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no   950 99 045
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890
Ostereidet barneskule Jannicke Erichsen  jannicke.erichsen@alver.kommune.no 950 65 080
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  409 10 890
Radøy ungdomsskule Jannicke Helland  jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Rossland barneskule Kjersti Soldal  kjersti.soldal@alver.kommune.no  409 08 928
Rossland ungdomsskule  Charlotte Lunner  charlotte.lunner@alver.kommune.no  414 52 504
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Siv Tveit Mjelstad

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

 

siv.tveit.mjelstad@alver.kommune.no

 462 80 484

 

462 80 663

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890 
Skodvin montessori skule Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  409 08 927
Sæbø skule Jannicke Erichsen  jannicke.erichsen@alver.kommune.no 950 65 080
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

408 15 549

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) har flytta frå Frekhaug og har no ope kvar onsdag i Knarvik (bygget til legevakta) frå klokka 15.30 til klokka 18.00. Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mulig med drop-in. Hald avstand og ikkje gå inn i lokala før klokka 15.30. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsessymptom. HFU vil tilby tenester som vanlig, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak. Vi kan også gje råd på telefon.

Timebestilling kan du gjere på telefon: 916 49 408

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit tilbod til ungdom mellom 13 og 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time. På helsestasjon for ungdom treff du helsesjukepleiar og lege. Dei tilsette har teieplikt.

Kva kan du få hjelp til?
 • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
 • Spørsmål i samband med seksualitet
 • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
 • Eteforstyrringar
 • Problem i forhold til rus
 • Rettleiing i samband med graviditet
 • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
 • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
 • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
 • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Opningstider:

 • Knarvik: onsdagar klokka 15.30 - 18.30

Sommartid:

Helsestasjon for ungdom er stengd i vekene 27 - 33. Opnar etter ferien, onsdag 19. august.

Kvar heldt vi til?

 • Knarvik: Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø. Vi held til i same bygg som Nordhordland legevakt, inngong på baksida av bygget. Sjå kart under.


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 21.01.2019