Lese av vassmålaren din

Slik les du av vassmålaren din

Avlesing skal sendast inn via leseav.no på nett. Her finn du og oppskrift på korleis du gjer det.

Trykk her for leseav.no

Dersom du har vassmålar, får du varsel om avlesing på sms eller via tilsendt avlesingskort. Får du avlesingsvarsel på sms, kan du svare direkte frå mobilen din. Følg instruksjon på meldinga du får.

Får du vassmålarkort i posten, kan du gå inn på www.leseav.no, og registrere avlesinga. Det ligg kode for registrering og vassmålarnummer på kvart avlesingskort.

Hugs å ikkje registrere tal bak komma, eller raude tal.

Dersom du ikkje får til å bruke nettløysinga, kan du melde inn avlesinga ved å sende inn svarslipp nedst på avlesingskortet du har motteke.

Har du spørsmål?

Kontakt innbyggjarservice på telefon 56 37 50 00


Sist oppdatert: 21.04.2023
Publisert: 10.10.2018