Prisar og berekningar

Kva kostar det?

Gebyr- og betalingssatsane til kommunen er samla i eitt dokument. 

Gebyra for vatn, avløp, feiing og renovasjon finn du i kapittel 3.

Trykk her for å sjå gjeldande gebyr- og betalingssatsar 

Trykk her for å sjå forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver kommune

Slik reknar vi ut kva du må betale for

Rekninga du får på vatn og avløp frå kommune heng saman med arealet på huset eller leilegheita di.

  • Bustadar under 90 kvadratmeter betalar for:
    • Vatn: Kroner 2 493,- (703 fast+ 1790 stipulert)
    • Avløp: Kroner 2 274,- (533 fast + 1714 stipulert)
  • Bustadar over 90 kvadratmeter betalar for: 
    • Vatn: Kroner 4 283,- (703 fast + 3580 stipulert)
    • Avløp: Kroner 3 961,- (533 fast + 3428 stipulert)

Dette gjeld for alle husvære.

Satsen per kubikk er: Kroner 17.90,-


Sist oppdatert: 17.02.2020
Publisert: 21.01.2019