Melde feil

Melde ifrå om feil på kommunal veg?

Alle førespurnader om feil på kommunal veg skal rettast til kommunen.

Meldingar om feil på kommunen sine vegar kan du leggje inn på vår meldingsteneste.

Trykk her for kommunen si meldingsteneste for feil på veg

Feil på kommunal veg kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting/strøing.

Andre spørsmål til vegavdelinga?

Send e-post til post@alver.kommune.no eller ring kundesenteret på 56 37 50 00.

Vakttelefon for veg (etter arbeidstid)

  • Vakttelefon kveld og helg: 453 76 272 (tidlegare Lindås kommune)
  • Vakttelefon kveld og helg: 482 87 182 (tidlegare Radøy kommune)
  • Vakttelefon kveld og helg: 900 92 643 (tidlegare Meland kommune)

Andre meldetenester for veg:

Vestland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle fylkesvegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på fylkesveg.
Andre spørsmål om fylkesveg kontakt Vestland fylkeskommune.

Statens vegvesen har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle riksvegar og europavegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på riks- og europaveg.
Andre spørsmål om riks- og europaveg kontakt Statens vegvesen

Dersom du ser større områder eller sterkt trafikkerte veier som er mørke, ta kontakt med BKK på telefon 55 12 70 00.

 


Sist oppdatert: 09.06.2020
Publisert: 21.01.2019