HeimKontakt oss

Kontakt oss

Innbyggjarservice
Sjå kva som gjeld i samband med korona-situasjonen

Slik får du kontakt med oss:

Treng du hjelp?

Ja, då er du hjarteleg velkommen innom innbyggjarservice på:

 • Kommunehuset på Manger, Radøyvegen 1690, 5936 Manger
 • Kommunehuset på Frekhaug, Havnevegen 41A, 5918 Frekhaug
 • Knarvik senter (2.høgda i promenaden), Kvernhusmyrane 25, 5914 Isdalstø

Opningstidene våre er:

08.00 til 15.30 på kvardagar.

Byggjesaksvakt

Kontakt oss

Alver kommune har innbyggjarservice på Alver rådhus og på kommunehusa på Manger og Frekhaug.

Innbyggjarservice har telefon 56 37 50 00.

Du kan sende e-post til:

E-postadressene er til generelle spørsmål. Vi svarar deg så raskt vi kan.

Byggesak har rettleiing på telefon. Vi ønskjer å hjelpe flest mogleg, og har difor avgrensa tid for kvar samtale. Treng du meir detaljerte avklaringar, kan du be om førehandskonferanse. Sjå informasjon om det her.

 • Opningstid:
  • Måndag og onsdag
  • Klokka 09.00-15.00, med unntak av klokka 11.30-12.00
  • Telefon: 56 37 50 00
Postmottak

Vil du heller skrive til oss? 

Skal du dele sensitive personopplysningar?

Ikkje bruk e-post! Bruk eDialog ved å logge inn med BankID eller anna nivå4-sikkerhet på denne lenkja, eller kontakt oss per telefon eller ordinær postsending.

Hugs at all post til ein kommune blir handsama etter reglar for offentlegheit. Dette kan du lese meir om under postlister og innsyn.

Vakttelefonar Alver kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssentral - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for vatn og avløp (etter arbeidstid)

Vakttelefonar for veg

Feil på kommunal veg melder du til kommunen. Feil kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting eller strøing. Lurar du på om

Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 på dagtid mellom klokka 08.30 og 15.00.

På kveld og i helger når du oss på:

Feil på fylkesveg, riksveg eller europaveg melder du til 175.

Feil på veglys melder du på www.bkk.no/veilys eller 55 12 70 00.

Vakttelefon for bygg, anlegg og elektro

Vakttelefon kveld og helg: 56 37 51 51.

Heimetenesta klokka 07.00 - 22.00:

Heimetenesta kl. 22.00 - 07.00 (Nattpatruljen) 991 06 824

Sjukeheimstenesta

Vakttelefonar dersom det er problem med telefonisystem:

Veterinærvakt

Når kan du ringe?

 • kvardagar frå klokka 16.00 til 08.00
 • I helger
 • På heilagdagar

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjon om kven som har vakt.

 • Knarvik dyreklinikk: 56 35 45 75
  Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
 • Seim veterinærkontor: 56 35 10 50
  Veterinær: Hallgrim Andersen
 • Totland veterinærkontor: 56 35 11 06 eller 917 67 519
  Veterinær: Carl Aage Wangel
Kontaktinformasjon folkevalde

Ordførar Sara Hamre Sekkingstad når du på:

Kontaktinformasjon til øvrige folkevalde finn du her.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

eDialog - sikker sending av dokument inn til kommunen

Vi oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytte eDialog for å sende dokument til oss på ein trygg måte.

Korleis logge inn i eDialog

Korleis fylle ut skjemaet

 • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
 • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)
 • Tittel: Kva dokument du sender, og gjerne saksnummer om du har det
 • Kommentar: Gje evt. ei utfyllande skildring av sendinga di
 • Hugs å laste opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må være i PDF-format
 • Klikk på "Send forsendelse" – sendinga vert kryptert og sendast direkte til kommunens sak/arkivsystem
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks)

Korleis kan du gjere om eit dokument til PDF-format

For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
LibreOffice og OpenOffice har eigen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".

Du skal ikkje bruke eDialog viss

Kommunen har elektroniske skjema, til dømes "søknad om barnehageplass", "søknad på stilling", med meir.
Førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hjå oss, då kan du kan sende e-post til post@alver.kommune.no

Digital post

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 09.10.2020
Publisert: 21.01.2019