HeimKoronaReise, camping- og hytteliv

Reise, camping- og hytteliv

Reiser

Unngå reiser som ikkje er naudsynte i inn- og utland. Men du kan dra på hytta med folk du bur saman med.

Karantene og reiser

Arbeidsreisande som i dei siste 10 døgna før dei kjem til Noreg har opphalde seg i område med særleg høgt smittenivå, kan ikkje lenger nytte seg av ordninga med testing kvar tredje dag. Hovudregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakarar frå desse områda.

For arbeidstakarar som kan nytte seg av unntaket covid 19-forskrifta § 6 c er det gjort endringar i reglane: Arbeidstakarar som har fritidskarantene, skal testast kvar tredje dag og vere innkvartert på einerom dei ti første dagane i landet. Arbeidsgivar skal leggje til rette for avstand til andre når arbeidstakaren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikkje lenger fritak for innreisekarantene på fritida.

Reisande frå raude land må framvise attest på negativ covid-19-test når dei kjem til Noreg. Testen må vere teken under 72 timar før innreisa. Dersom personen ikkje framviser ein slik test, kan vedkommande bli nekta innreise. Dette blir sett i verk frå midnatt, natt til måndag 9. november.

Frå midnatt, natt til måndag 9.november er det innført krav om opphald på karantenehotell i perioden med innreisekarantene. Hovudregelen er at alle som skal vere i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Hovudregelen gjeld òg for norske statsborgarar. På departementet sin nettside finn du nærare informasjon om karantenehotell, mellom anna kva persongruppar som er unnateke plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell:

Trykk her for informasjon om karantenehotell på regjeringen.no

Nokre unntak frå krava som gjeld karantene og reiser

  • Kravet skal ikkje gjelde for nordmenn, personar som har bustad i Norge eller personar i transitt.
  • Kravet gjeld ikkje personar som jamleg kjem til Norge frå Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjeld helsepersonell som pendlar til Norge og som har vore meir enn sju dagar utanfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjonar kan gjerast unntak for når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du ein campingplass, serveringsstadovernattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Trykk her for råd og tips for handtering av smittevern frå NHO Reiseliv.

 

 

 


Sist oppdatert: 04.01.2021
Publisert: 06.11.2020