HeimKoronaKoronatest og koronatelefonen

Koronatest og koronatelefonen

Regjeringa har innført nye reglar for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (nedjustert TISK). Endringa inneber at du som innbyggjar får ein større del av ansvaret for testing og smittesporing.

Dette er ledd i overgangen til ein normal kvardag med auka beredskap, der vi skal handtere koronavirus på same måte som andre infeksjonssjukdomar, til dømes influensa.

Trykk her for å lese meir om nedjustert TISK på nettsida til Helsedirektoratet.

Kven skal teste seg?

Trykk her for å laste ned skjemaet til FHI som visar kva du skal gjere om du har nyoppståtte luftvegssymptom.

Trykk her for å lese testkriteria til FHI.

  1. 1.     Har du symptom skal du sjølv sjekke om du har fått korona med å ta ein hurtigtest. Dette gjeld også for deg som er vaksinert.

    2.     Har ein du bur med eller er tett på (kjærast eller liknande) fått påvist korona, anbefalar vi at du går i karantene. Alternativt kan du ta hurtigtest kvar dag i sju dagar eller ta PCR-test på koronasenteret annankvar dag.

    3.     Er du annan nærkontakt til ein som er smitta skal du ikkje i karantene, men det er tilrådd at du tar ein hurtigtest.

Er du fullvaksinert eller har fått ein vaksinedose for meir enn tre veker sidan treng du ikkje vere i karantene eller teste deg sjølv om du er nærkontakt.

Trykk her for å lese meir om symptom og testing på helsenorge.no.

Treng du hjelp til å ta ein test?

Dei nye reglane legg opp til at du skal klare deg sjølv, men koronasenteret kan hjelpe om du ikkje er i stand til å ta hurtigtesten.

Du kan også be om å få PCR-test på koronasenteret som eit alternativ til hurtigtest.

Telefonen til koronasenteret er ope frå 08.30 til 15.00 på kvardagar. Du når oss på telefon 56 37 59 00.

Slik får du tak i hurtigtestar

Du kan hente gratis hurtigtest på koronasenteret i underetasjen i Kvassnesvegen 17 på kvardagar i tidsromma 09.00–11.00 og 14.00–15.00. Du treng ikkje ringe og gjere avtale før du kjem. Er du sjuk, må du få andre til å hente for deg.

Du kan hente dei testane du treng, avhengig av om du skal teste deg på grunn av symptom (1 test), fordi du er husstandsmedlem til ein som er koronasmitta (7 testar) eller fordi du er annan nærkontakt (2 testar).

Treng du hurtigtest utanom opningstida, kan du kjøpe på apoteket eller andre butikkar.

Kva gjer du om hurtigtesten er positiv?

Dersom hurtigtesten er positiv og visar at du har korona, må du ta ein ny test på koronasenteret. Hald deg heime, isoler deg frå dei du bur med (om du kan) og ring koronasenteret så snart du kan.

Telefonen til koronasenteret er ope frå 08.30 til 15.00 på kvardagar. Du når oss på telefon 56 37 59 00.

Du må sjølv melde ifrå til nærkontaktane dine at du har fått korona, og seie at det er tilrådd at dei testar seg med hurtigtest.

Kva gjer du om hurtigtesten er negativ?

Dersom du er sjuk skal du halde deg heime, sjølv om testen er negativ.

Ventar du svar på ein test du har tatt på koronasenteret?

Har du tatt ein PCR-test på koronasenteret, finn du svaret på helsenorge.no 1-4 døgn etter at du tok testen.

Trykk her for å logge inn på Helsenorge.

Når skal du i karantene eller isolasjon?

Trykk her for å lese meir om kven som skal vere i karantene eller isolasjon på helsenorge.no.

Trykk her for å lese informasjon og råd til nærkontaktar og dei som er i isloering på fhi.no.

Har du spørsmål om korona?

Bruk chatboten til helsedirektoratet eller ring den nasjonale informasjonstelefonen for korona.

Informasjonstelefonen 815 55 015 er open på kvardagar frå 08.00 til 15.30.

Chatboten finn du nedst i høgre hjørnet på alle sidene til www.helsenorge.no. Dersom chatboten ikkje har svar til deg, kan du fortsetje samtalen og be om å bli sett over til ein rettleiar.


Sist oppdatert: 08.10.2021
Publisert: 13.03.2020