HeimLedige stillingar

Ledige stillingar

Her kan du sjå kva ledige stillingar vi har i Alver kommune. Vi ser fram til å høyre frå deg!

Alver kommune annonserer stillingane sine i lokalavisa Nordhordland, i Bergens Tidende, på Finn.no og her på heimesida til kommunen. Oversikt over ledige stillingar finn du ved å gå inn på lenka nedst på denne sida.

Vil du søkje ein av dei ledige stillingane i Alver kommune?

Merk følgjande

  • Alle søkjarar vert oppmoda til å nytte det elektroniske søknadskjemaet. Er du er førstegongssøkjar, må du sjølv oppretta brukarnamn og passord for å logge deg inn. Treng du hjelp til registreringa, kan du ta kontakt med personalavdelinga i kommunen på telefon 56 37 51 82.
  • Attestar og vitnemål tek du med til eit eventuelt jobbintervju.
  • Vi gjer merksam på namn på søkjarar kan bli gjort kjent gjennom offentleg søkjarliste.

Kjem du ikkje inn på oversikta over dei ledige stillingane? 

Ring innbyggjarservice på telefon 56 37 50 00, og be om å få snakke med ein rådgjevar på personalavdelinga.

Verkar ikkje det elektroniske søknadsskjemaet?

Vi føretrekkjer at du sender ein elektronisk søknad! Verkar ikkje systemet slik det skal, ring 56 37 50 00 og be om å få snakke med ein av sakshandsamarane våre på personalavdelinga. 

Lykke til!

Trykk her for ledige stillingar og søknadsskjema

Trykk her om du vil søkje stilling som innkjøpssjef i Alver kommune (denne ligg ikkje i oversikta over)

 


Sist oppdatert: 14.02.2020
Publisert: 21.01.2019