LindåsAktueltKontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Kundesenteret 

Ring Lindås kommune på 56 37 50 00

Vi hjelper deg, òg med å få tak i kommunen sine tenester og sakshandsamarar.

Rådhuset finn du sentralt plassert i Knarvik, på adressa:

Kvernhusmyrane 41, 5914 Isdalstø

Når kan du ringe?

Ring måndag – fredag kl. 08:00 15:30. Stengt laurdagar og søndagar.

Byggjesaksvakt

Byggjesaksvakta har ope tysdag og torsdag kl. 09:00 – 15:00.

Kom innom, eller kontakt kundesenteret på 56 37 50 00.

Planvakt

Tilsette frå planavdelinga er på kundesenteret onsdagar frå klokka 09.00 til 11.30 og klokka 12.00 til 15.00. 

Vi kan svare på spørsmål knytt til innhaldet i reguleringsplanar. Har du spørsmål om ei spesiell byggjesak, må du heller møte byggjesak på kundesenteret på tysdagar eller torsdagar.

Møt opp på kundesenteret på rådhuset eller ring oss på 56 37 50 00.

Du kan også ta kontakt med oss på e-postadressa til plan: plan@lindas.kommune.no.

Postmottak

Vil du heller skrive til oss?

E-post til: postmottak@lindas.kommune.no

eller med ordinær post til:

Lindås kommune

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Nyttar du e-post, så oppgi din e-postadresse for å sikra høve til svar. Unngå å senda sensitiv personinformasjon per e-post.

Ver merksam på at all post til Lindås kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit. Les meir om dette under postlister og innsyn.

Vakttelefonar Lindås kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssental - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for VA (etter arbeidstid)

Mobil: 957 02 500

Vakttelefon for veg (etter arbeidstid)

Mobil: 453 76 272

Heimetenesta kl. 07.00 - 22.00:

Heimetenesta kl. 22.00-07.00 (Nattpatruljen) 991 06 824

Sjukeheimstenesta

Vakttelefonar dersom det er problem med telefonisystem:

Veterinærvakt

Når kan du ringe?

 • kvardagar frå 16.00 til 08.00
 • I helger
 • På heilagdagar

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjonasjon om kven som har vakt.

 • Knarvik Dyreklinikk: 56 35 45 75
  Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
 • Seim veterinærkontor: 56 35 10 50
  Veterinær: Hallgrim Andersen
 • Totland veterinærkontor: 56 35 11 06 eller 917 67 519
  Veterinær: Carl Aage Wangel
Kontaktinformasjon folkevalde

Send mail til ordførar på

ordforar@lindas.kommune.no

Kontaktinformasjon til øvrige folkevalde finn du her.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

Digital post

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 28.06.2019
Publisert: 14.02.2018