Ergoterapi

Ergoterapeutar finn løysingar når det blir eit gap mellom helsa og kvardagens krav. Dersom du har nedsett fysisk og/eller kognitiv funksjonsevne, kan ergoterapeuten hjelpe deg til å trene og leggje til rette for meistring av aktivitetar som er viktig for at du skal kunne leve eit aktivt liv og delta i samfunnet.

Slik søkjer du

Fyll ut skjemaet som passar for deg, og send det til:

Kva kostar det?

Ergoterapi er gratis.

Kva får du?

 • Kartlegging og undersøking
 • Trening og oppfølging
 • Bistand til tilrettelegging av omgjevnader
 • Råd og rettleiing
 • bistand til å søke om tekniske hjelpemiddel på varig utlån frå NAV hjelpemiddelsentral. Har du behov for hjelpemiddel for ein kortare periode, kan du låne dei gratis frå hjelpemiddellageret i kommunen

Trykk her for å lese meir om hjelpemiddellageret vårt.

Krav til søkjar

Tenesta er for barn, vaksne og eldre som bur eller oppheld seg i kommunen. Du treng ikkje tilvising frå lege.

Kontakt oss

 • Ergoterapeut Knarvik
  Petter Buvik
  Telefon: 409 13 557 
  Susanne Haukenes Haugan
  Telefon: 474 62 440
 • Ergoterapeut Manger
  Karina Høvik
  Telefon: 462 80 015
 • Ergoterapeut Frekhaug
  Lise Helene Paulsen
  Telefon: 408 15 547
 • Avdelingsleiar
  Anita Bjørsvik Kvamme
  Telefon: 409 12 685

Besøksadresser

 • Fysio- og ergoterapitenesta i Knarvik
  • Tenestestad vaksne: Knarvik sjukeheim, Kvernhaugane 7, 5914 Isdalstø.
  • Tenestestad born og unge: Paviljongen, Kvernhusmyrane 43, 5914 Isdalstø
 • Fysio- og ergoterapitenesta Frekhaug
  Havnevegen 28, 5918 Frekhaug
 • Fysio- og ergoterapitenesta Manger
  Helsehuset Manger, Radøyvegen 1621 A, 5936 Manger

Sist oppdatert: 19.08.2020
Publisert: 19.08.2020