Veterinærvakt

Det er inngått avtale med tre veterinærar, som deler på vakta i dette område. Vaktene går alle dagar fra klokka 16.00 til påfølgjande dag klokka 08.00, og i helgene samt bevegelege helgedagar. Me minnar om at all vakttjeneste gjeld akutt hjelp og livstruande skadar. Du kan ringja eit av telefonnumra og få opplyst kven som er vakthavande veterinær.

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjonasjon om kven som har vakt.

 

Kvar?

Kven?

Telefon

Knarvik Dyreklinikk

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

56 35 45 75
Seim veterniærkontor Hallgrim Andersen 56 35 10 50
Totland veterniærkontor Carl Aage Wangel

56 35 11 06

917 67 519

Når kan du ringe?

  • Kvardagar frå 16.00 til 08.00
  • I helger
  • På heilagdagar

Kva kan vi hjelpe deg med?

Veterinærvakta er eit tilbod til dyreeigarar, som treng akutt hjelp utanom ordinær arbeidstid.

Vi hjelper deg:

  • når du treng akutt hjelp
  • ved livstruande skadar

Sist oppdatert: 17.02.2020
Publisert: 21.01.2019