Sjekk planar og føresegner for din eigedom

Før du byggjer, riv eller endrar må du sjekke kva planar og føresegner som gjeld for eigedommen din. Planar og føresegner er avgjerande for kva du kan gjere av endringar og kva du kan bruke bygget og eigedomen din til.

Gå til planinnsyn


Sist oppdatert: 08.05.2020
Publisert: 08.05.2020